นิแรน https://niran.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=24-11-2014&group=9&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=24-11-2014&group=9&gblog=10 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมั่น - โมคคัลลานสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=24-11-2014&group=9&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=24-11-2014&group=9&gblog=10 Mon, 24 Nov 2014 22:52:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=22-08-2013&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=22-08-2013&group=14&gblog=1 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[ สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของๆ ตน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=22-08-2013&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=22-08-2013&group=14&gblog=1 Thu, 22 Aug 2013 1:16:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=07-03-2013&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=07-03-2013&group=13&gblog=1 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[ติณกัฏฐสูตร - สัตว์ผู้มีอวิชชา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=07-03-2013&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=07-03-2013&group=13&gblog=1 Thu, 07 Mar 2013 9:13:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=11-01-2013&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=11-01-2013&group=12&gblog=1 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=11-01-2013&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=11-01-2013&group=12&gblog=1 Fri, 11 Jan 2013 5:06:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=13-11-2012&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=13-11-2012&group=10&gblog=1 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=13-11-2012&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=13-11-2012&group=10&gblog=1 Tue, 13 Nov 2012 3:57:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=29-11-2012&group=9&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=29-11-2012&group=9&gblog=9 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท - อัสสุตวตาสูตรที่ ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=29-11-2012&group=9&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=29-11-2012&group=9&gblog=9 Thu, 29 Nov 2012 23:17:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=8 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท - เจตนาสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=8 Wed, 28 Nov 2012 8:26:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=7 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท - วิภังคสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=7 Wed, 28 Nov 2012 6:58:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=6 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท - มหานิทานสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=6 Wed, 28 Nov 2012 5:00:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=5 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท - เทศนาสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=5 Wed, 28 Nov 2012 4:26:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=4 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท - มหาตัณหาสังขยสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=28-11-2012&group=9&gblog=4 Wed, 28 Nov 2012 4:30:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=26-11-2012&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=26-11-2012&group=9&gblog=3 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิสูตร ว่าด้วยสมาธิเป็นเหตุเกิดปัญญา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=26-11-2012&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=26-11-2012&group=9&gblog=3 Mon, 26 Nov 2012 12:34:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=14-11-2012&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=14-11-2012&group=9&gblog=2 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมสู่พระนิพพาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=14-11-2012&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=14-11-2012&group=9&gblog=2 Wed, 14 Nov 2012 12:37:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=10-11-2012&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=10-11-2012&group=9&gblog=1 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=10-11-2012&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=10-11-2012&group=9&gblog=1 Sat, 10 Nov 2012 20:39:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=05-05-2012&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=05-05-2012&group=7&gblog=1 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการเจริญสติ โดย หลวงพ่อเทียน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=05-05-2012&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=05-05-2012&group=7&gblog=1 Sat, 05 May 2012 11:06:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=05-11-2012&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=05-11-2012&group=6&gblog=1 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=05-11-2012&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=05-11-2012&group=6&gblog=1 Mon, 05 Nov 2012 7:30:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=04-02-2012&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=04-02-2012&group=5&gblog=1 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมฐาน3แนว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=04-02-2012&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=04-02-2012&group=5&gblog=1 Sat, 04 Feb 2012 6:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=30-01-2012&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=30-01-2012&group=2&gblog=3 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานสติสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=30-01-2012&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=30-01-2012&group=2&gblog=3 Mon, 30 Jan 2012 10:51:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=30-01-2012&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=30-01-2012&group=2&gblog=2 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานสติ 16 ฐาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=30-01-2012&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=30-01-2012&group=2&gblog=2 Mon, 30 Jan 2012 11:07:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=16-01-2012&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=16-01-2012&group=1&gblog=2 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐานสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=16-01-2012&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=16-01-2012&group=1&gblog=2 Mon, 16 Jan 2012 8:03:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=16-01-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=16-01-2012&group=1&gblog=1 https://niran.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาสติปัฏฐานสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=16-01-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=niran&month=16-01-2012&group=1&gblog=1 Mon, 16 Jan 2012 8:03:01 +0700